تكنولو‍ژي جزء لاينفك زندگي بشر امروزي است. تكنولو‍ژي كه امروز در قالب هاي گوناگون مانند تلفن همراه، اينترنت، تبلت و غيره وابستگي ايجاد و زندگي را متحول كرده است. لذا شناخت مفهوم تكنولوژي به تنهايي نگاه ما نسبت به آن را بينا و عمل مان را پاك مي كند.

حال به تيتر پاسخ دهيم. تكنولوژي چيست؟‌ تكنولوژي يا فناوري شيوه و شگرد ساخت و كاربرد ابزار، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرايندهايي است كه معضل هاي انسان را برطرف مي كند به عبارتي، تكنولوژي فعاليتي انساني است و از همين رو كهن تر از دانش و مهندسي است.

Technology از دو لغت يوناني techne و logia تشكيل شده‌ است كه اولي به معني هنر و دومي به معني علم و دانش است.

استفاده از اصطلاح تكنولوژي به ميزان قابل توجهي بيش از ۲۰۰ سال گذشته تغيير كرده زيرا قبل از قرن بيستم اين اصطلاح در زبان انگليسي نيز غير معمول بود و معمولا به توصيف و يا مطالعه هنرهاي سودمند اشاره داشت. اين اصطلاح اغلب به آموزش هاي فني، در موسسه تكنولوژي ماساچوست متصل است. اما تكنولوژي با مفهوم امروزي با انقلاب صنعتي دوم افزايش يافت.

سازمان ملل متحد، تكنولوژي را به عنوان مجموعه اطلاعات، مهارتها، روش ها و ابزار لازم براي ساختتن محصولات مورد نياز و كاربرد آنها و يا تامين خدمات مفيد و مورد نياز پذيرفته است.

از منظر فن سالاران، تكنولوژي ابزار يا فرآيندي است كه براي ساختن محصولات بهتر به كار گرفته مي شود. اما از نظر اهل علم، تكنولوژي محصول نهايي تحقيقات يا همان دانش فني و اطلاعاتي است كه مي تواند به محصولي تجاري تبديل شود.

اما سوال اين است كه تكنولوژي و ابزارهاي آن به خودي خود مهم است؟ يا تاثير اجتماعي آن؟ چه كسي بايد تكنولوژي به مفهوم فني را بررسي كند؟ و چه كساني تاثيرات تكنولوژي را بررسي كنند؟ و آيا بهتر نيست در كنار بررسي فني تاثيرات اجتماعي آن نيز بررسي شود؟